Geplaatst op

Verschillende soorten civiel en fiscaal recht

civiel en fiscaal recht

Civielrecht wordt ook wel burger recht of privaatrecht genoemd. Privaatrecht bestaat uit een materieel gedeelte en formeel gedeelte. Materiële regels gaan over de verhouding tussen burgers onderling en burgers en goederen. Formeel privaatrecht gaat over de handhaving van materiële regels. Fiscaal recht wordt ook wel belastingrecht genoemd. Fiscaal recht gaat over de heffing en invordering van belastingen. Belastingrecht valt onder het publieksrecht. Er zijn veel verschillende soorten recht civiel en fiscaal recht. In deze blog gaan we in op arbeidsrecht, procesrecht, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Specialist op deze gebieden

Bezoek de website van BvdV. BvdV heeft kennis en ervaring met verschillende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht valt onder civielrecht. Arbeidsrecht geeft de verhouding tussen werkgever en werknemer weer. Een werknemer verbindt zich door middel van een arbeidsovereenkomst aan de werkgever. Door te werken ontvangt de werknemer loon in plaats van werk. De belangrijkste regels met betrekking tot arbeidsrecht staan in Het Burgerlijk Wetboek. In boek 7 titel 10 staan deze regels. Deze regels gaan over het beginnen en eindigen van de arbeidsovereenkomst. Ook staan er regels in waar werknemers en werkgevers zich aan moeten houden.

Procesrecht

Dit soort recht bevat alle regels met betrekking tot gerechtelijke procedures. De meest belangrijke wetten staan in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Zaken met een dagvaarding of verzoekschrift kunnen worden ingeleid in het civiele recht. In het procesrecht staan regels beschreven met betrekking tot de kantonrechter, een dagvaardingsprocedure, de gerechtsdeurwaarder, een bodemprocedure,

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting kan bij veel verschillende zaken een rol spelen. Vennootschapsbelasting komt kijken bij het opzetten van een onderneming en het bepalen van een passende structuur. Ook komt vennootschapsbelasting kijken bij het optimaliseren van onderneming en de structuur. Als je je onderneming verkoopklaar maakt dan krijg je ook te maken met vennootschapsbelasting. Bij het afstemmen van de innovatie box met de belastingdienst kun je ook te maken krijgen met vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting speelt een rol bij de inbreng van een onderneming, participatie van kinderen in een BV, bij buitenlandse belastingplicht, emigratie, remigratie en immigratie, uiteenlopende geschillen met de belastingdienst en bij geld lenen van uw BV voor overig privé gebruik.