Geplaatst op

Onderhoud natuurgebied de groenzoom

BTL is intensief betrokken bij het onderhoud natuurgebied de groenzoom. De groenzoom is een strook groen in de Randstad, die moet voorkomen dat de steden Rotterdam en Den Haag aan elkaar groeien. De groenzoom heeft een grote waarde voor de natuur, maar is ook onmisbaar als waterberging. In perioden van veel wateroverlast kan het gebied onder water worden gezet, zodat dat water elders in het land niet tot problemen leidt. Door goed onderhoud natuurgebied de groenzoom kan worden voorkomen dat die overtollige hoeveelheid water die er af en toe komt te staan schade berokkent aan de begroeiing.

De rol van BTL bij onderhoud natuurgebied de groenzoom

De voornaamste taak van BTL bij onderhoud natuurgebied de groenzoom bestaat uit ecologische monitoring en het opstellen van een beheersplan. Dat is niet eenvoudig, want het gebied heeft behalve dat het een waterberging is, nog verschillende andere functies. Het is namelijk ook een recreatiegebied, het is een broed- en leefgebied voor weidevogels en het is een plek waar veel koeien en schapen kunnen grazen. Onderdeel van het onderhoud natuurgebied de groenzoom is het monitoren van de natuurontwikkeling en reageren op veranderingen daarin met passende maatregelen.

Het belang van de groenzoom als natuurgebied

Eén van de belangrijkste doelen van het onderhoud natuurgebied de groenzoom is de inwoners van de Randstad zoveel mogelijk laten genieten van de fraaie natuur in het gebied. BTL vertaalt het ecologisch monitoren in een beheerplan om de verschillende natuurtypen in het gebied in stand te houden. Secundaire doelen zijn het plannen van het onderhoud aan verschillende typen gebieden en stimuleren van de ontwikkeling van het gebied als gastvrije recreatieve omgeving. Op die manier moet het onderhoud natuurgebied de groenzoom leiden tot meer betrokkenheid van de bewoners uit de buurt en tot social return.