Geplaatst op Geef een reactie

Software laten maken?

Er zijn erg veel verschillende toepassingen in het dagelijks leven waar het handig voor is om software voor te gebruiken. Denk bijvoorbeeld maar aan het versturen van mails naar klanten en naar medewerkers, maar ook voor het bijhouden van de administratie en het doen van facturen maken we allemaal gebruik van software. Software op maat brengt erg veel verschillende voordelen met zich mee. Wellicht ben je wel op zoek naar een software om tussen twee andere apps te kunnen communiceren of heeft het product dat jij verkoopt wel een software nodig? Appelit is een partner in software en heeft veel ervaring met het maken en ontwikkelen van software. Wat voor een software jij ook nodig hebt, de kans is groot dat zij het voor jou kunnen maken.

Meer informatie

Voor complexe software kan het goed zijn dat deze nog niet beschikbaar is op de manier zodat hij het beste bij jouw bedrijf aansluit. Software op maat zorgt ervoor dat jij je volledig kunt concentreren op het runnen van je onderneming en je veel tijd kunt besparen met andere taken. De kosten voor een software op maat laten maken zijn het zeker waard en het is dan ook een maatwerk waar je nog plezier van kunt maken. Appelit houd ook rekening met het doel van de software, wie zijn de gebruikers, enzovoorts. Het beste is om eens contact met hun op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

Voorbeelden

Het is dus mogelijk om vrijwel elke software op maat te laten maken bij appelit. Doordat zij een uitgebreid team hebben met veel kennis en ervaring is het mogelijk deze op maat gemaakte soluties aan te bieden. Zo kun je kiezen voor een software op maat dat zorgt voor een betere planning. Denk bijvoorbeeld maar aan je eigen planning, die van medewerkers en ook wellicht met klant afspraken. Maar ook is het niet meer nodig om zelf rapportages op te stellen, dankzij de software op maat.

Geplaatst op Geef een reactie

Mini Cooper velgen zijn op in de Benelux

Door de populariteit en een tijdelijke stop van productie zijn alle Mini Cooper velgen in de Benelux uitverkocht. Het werd al aangegeven door het bedrijf dat een pauze aankondigde omdat er gewoon niet genoeg werknemers waren voor het bedrijf. De vraag werd zo groot dat het aanbod zich hier niet aan kon voldoen. Als het zo druk wordt dan moet een bedrijf gewoon uitbreiden en meer mensen aannemen. Het klinkt als of dit niet mogelijk is voor het bedrijf. Mini Cooper velgen stegen in populariteit na vele extravagante nieuwsberichten. We zijn aardig tevreden met de nieuwsberichten en hopen hier meer van terug te zien.

Nieuwe levering niet mogelijk

De Mini Cooper velgen kunnen dus ook niet worden gereserveerd en dit zorgt voor een beetje paniek bij de retailers. De retailers geven aan dat zij slimme deals maakten in combinatie met andere producten. Zij verkochten de Mini Cooper velgen als een ander product. De producten die wij verkochten hebben ook een andere waarde als wij dit allemaal los gaan verkopen. Het is dus niet goed dat wij nu een stop hebben op onze inkoop. Er zijn meer retailers die dit probleem hebben en vinden het lastig dat zij moeten leven met een voorraad zonder enige Mini Cooper velgen. Hopelijk kan dit snel worden opgelost

Benelux leeft met ons mee

De Benelux heeft gezien dat er mee aan de hand is dan dat de meeste retailers en klanten weten. De regering van Nederland heeft al aangegeven dat er een soort van respect moet zijn voor de werknemers die de afgelopen tijd zo hard hebben gewerkt. Wij kunnen hier niet veel aan toevoegen want in België is het begrip toch aanzienlijk minder. De Belgische regering heeft gezegd dat ze graag willen dat de Mini Cooper velgen weer snel te koop zijn. Zij verwachten namelijk dat andere concurrenten de plek zullen gaan innemen.

Geplaatst op Geef een reactie

De voordelen van het uitbesteden van Google Shopping

Google Shopping is een dienst van Google waarmee er met producten geadverteerd kan worden. De advertenties bestaan niet uit tekst maar uit een productfoto, beschrijving van het product en de prijs. Tegenwoordig worden de shopping advertenties boven organische resultaten en tekstadvertenties getoond op de resultatenpagina. Google Shopping heeft hiermee een belangrijke positie verkregen en bied grote kansen voor webshops. Voor succesvolle inzet van Google Shopping is echter veel kennis en tijd nodig. Google Shopping uitbesteden is daarom aan te raden om een succesvolle strategie op te zetten.

Het opzetten van een optimale product feed

De product feed is het belangrijkste aspect binnen Google Shopping. Dit betreft de producten die worden aangeboden in de advertenties. De feed bestaat uit de producten met de bijbehorende productfoto’s, beschrijvingen en de prijs. Het opzetten van een product feed kost veel tijd en voor het optimaliseren van de feed is kennis vereist. Wanneer de product feed niet goed staat of fouten bevat heeft dit een negatief effect op de prestaties van jouw campagne. Google Shopping uitbesteden zorgt voor een goed samengestelde feed die kan zorgen voor optimale resultaten.

Complexe biedstrategieën

Een goede biedstrategie is binnen Google Shopping van groot belang. De hoogste bieder krijgt namelijk de beste positie. Het is dus van groot belang dat je niet te weinig, maar ook niet te veel biedt. Daarnaast zijn er veel biedstrategieën die ingezet kunnen worden. Bij het opstellen van een strategie is het belangrijk ervoor te zorgen dat de biedingen in lijn liggen met de prijs van het product, de marge wat op het product zit en het conversiepercentage van de advertentie. Door de verschillende strategieën die ingezet kunnen worden en de punten waarop gelet moet worden kan het erg ingewikkeld worden om de juiste strategie te kiezen. Google Shopping uitbesteden aan een specialist zorgt voor een optimale biedstrategie.

Monitoren en optimaliseren

Meten is weten en het is van groot belang Google Shopping advertenties te monitoren en te optimaliseren. Dit kost veel tijd en benodigd kennis van zaken. Om optimale resultaten te behalen met Google Shopping is het dus raadzaam een specialist in de hand te nemen.

Geplaatst op

Onderhoud natuurgebied de groenzoom

BTL is intensief betrokken bij het onderhoud natuurgebied de groenzoom. De groenzoom is een strook groen in de Randstad, die moet voorkomen dat de steden Rotterdam en Den Haag aan elkaar groeien. De groenzoom heeft een grote waarde voor de natuur, maar is ook onmisbaar als waterberging. In perioden van veel wateroverlast kan het gebied onder water worden gezet, zodat dat water elders in het land niet tot problemen leidt. Door goed onderhoud natuurgebied de groenzoom kan worden voorkomen dat die overtollige hoeveelheid water die er af en toe komt te staan schade berokkent aan de begroeiing.

De rol van BTL bij onderhoud natuurgebied de groenzoom

De voornaamste taak van BTL bij onderhoud natuurgebied de groenzoom bestaat uit ecologische monitoring en het opstellen van een beheersplan. Dat is niet eenvoudig, want het gebied heeft behalve dat het een waterberging is, nog verschillende andere functies. Het is namelijk ook een recreatiegebied, het is een broed- en leefgebied voor weidevogels en het is een plek waar veel koeien en schapen kunnen grazen. Onderdeel van het onderhoud natuurgebied de groenzoom is het monitoren van de natuurontwikkeling en reageren op veranderingen daarin met passende maatregelen.

Het belang van de groenzoom als natuurgebied

Eén van de belangrijkste doelen van het onderhoud natuurgebied de groenzoom is de inwoners van de Randstad zoveel mogelijk laten genieten van de fraaie natuur in het gebied. BTL vertaalt het ecologisch monitoren in een beheerplan om de verschillende natuurtypen in het gebied in stand te houden. Secundaire doelen zijn het plannen van het onderhoud aan verschillende typen gebieden en stimuleren van de ontwikkeling van het gebied als gastvrije recreatieve omgeving. Op die manier moet het onderhoud natuurgebied de groenzoom leiden tot meer betrokkenheid van de bewoners uit de buurt en tot social return.

Geplaatst op

Verschillende soorten civiel en fiscaal recht

civiel en fiscaal recht

Civielrecht wordt ook wel burger recht of privaatrecht genoemd. Privaatrecht bestaat uit een materieel gedeelte en formeel gedeelte. Materiële regels gaan over de verhouding tussen burgers onderling en burgers en goederen. Formeel privaatrecht gaat over de handhaving van materiële regels. Fiscaal recht wordt ook wel belastingrecht genoemd. Fiscaal recht gaat over de heffing en invordering van belastingen. Belastingrecht valt onder het publieksrecht. Er zijn veel verschillende soorten recht civiel en fiscaal recht. In deze blog gaan we in op arbeidsrecht, procesrecht, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Specialist op deze gebieden

Bezoek de website van BvdV. BvdV heeft kennis en ervaring met verschillende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht valt onder civielrecht. Arbeidsrecht geeft de verhouding tussen werkgever en werknemer weer. Een werknemer verbindt zich door middel van een arbeidsovereenkomst aan de werkgever. Door te werken ontvangt de werknemer loon in plaats van werk. De belangrijkste regels met betrekking tot arbeidsrecht staan in Het Burgerlijk Wetboek. In boek 7 titel 10 staan deze regels. Deze regels gaan over het beginnen en eindigen van de arbeidsovereenkomst. Ook staan er regels in waar werknemers en werkgevers zich aan moeten houden.

Procesrecht

Dit soort recht bevat alle regels met betrekking tot gerechtelijke procedures. De meest belangrijke wetten staan in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Zaken met een dagvaarding of verzoekschrift kunnen worden ingeleid in het civiele recht. In het procesrecht staan regels beschreven met betrekking tot de kantonrechter, een dagvaardingsprocedure, de gerechtsdeurwaarder, een bodemprocedure,

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting kan bij veel verschillende zaken een rol spelen. Vennootschapsbelasting komt kijken bij het opzetten van een onderneming en het bepalen van een passende structuur. Ook komt vennootschapsbelasting kijken bij het optimaliseren van onderneming en de structuur. Als je je onderneming verkoopklaar maakt dan krijg je ook te maken met vennootschapsbelasting. Bij het afstemmen van de innovatie box met de belastingdienst kun je ook te maken krijgen met vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting speelt een rol bij de inbreng van een onderneming, participatie van kinderen in een BV, bij buitenlandse belastingplicht, emigratie, remigratie en immigratie, uiteenlopende geschillen met de belastingdienst en bij geld lenen van uw BV voor overig privé gebruik.

Geplaatst op

Hoe gaat jouw bedrijf om met inkomende telefoontjes?

Met de huidige ontwikkelingen in communicatie technologie hebben bedrijven verschillende manieren gevonden waarop ze met hun klanten communiceren. Zakelijk internet, WhatsApp, e-mail en apps zijn allemaal nieuwe mogelijkheden om contact te onderhouden met je klanten. Maar, uit onderzoek is gebleken dat telefonisch contact een belangrijk communicatiemiddel blijft, ook wanneer je via de e-mail bereikbaar bent. Telefonische bereikbaarheid blijft van vitaal belang voor het afhandelen van problemen. Zakelijk bellen moet professioneel worden afgehandeld om het bedrijf te laten groeien, de reputatie van het bedrijf op te bouwen en klanten te werven of te behouden.

In dit artikel bespreken we enkele relevante tips hoe je binnen jouw bedrijf het beste met inkomende telefoontjes kunt omgaan. Het basisprincipe hierbij is dat de klant de moeite neemt om jou op te bellen en hij of zij hiervoor dus ook iets terugverwacht!  

Probeer snel op te nemen

Maar, ook weer niet té snel! Laat de telefoon gemiddeld drie keer overgaan, dit is het beste moment om het telefoontje te beantwoorden. Wanneer je te snel neemt, loop je de kans dat de beller zich verrast voelt en niet goed uit zijn woorden zal komen. Maar daartegenover staat, de telefoon te laat opnemen is nog onverstandiger. De klant zal het idee krijgen dat het bedrijf ongeïnteresseerd is en geen zin heeft in telefonisch contact.

Beantwoord de telefoon met een uitnodigende toon

Wanneer je de telefoon met een glimlach op je gezicht beantwoord, weerspiegelt dit zich in de toon van je stem. Een dergelijke expressie laat je stem aangenaam klinken en dit zal ervoor zorgen dat de klant een positieve verwachting van je bedrijf zal hebben.

Bevestig je bedrijf en je naam

Door je bedrijfsnaam duidelijk te benoemen, ontvangt de klant een bevestiging dat hij het juiste nummer heeft gedraaid en het juiste bedrijf aan de telefoon heeft. Daarnaast geeft het vermelden van je naam de klant een vertrouwensgevoel wat de communicatie en bereidwilligheid zal versterken.  

Spreek professioneel en vloeiend

Probeer duidelijk en rustig te praten, zo voorkom je dat de klant moet vragen of je iets wilt herhalen. Vermeid daarnaast het gebruik van “ehm” of “hmm” door je verhaal vloeiend in elkaar over te laten lopen.

Klant in de wacht houden

Het is oké om een klant in de wacht te zetten, maar communiceer dit dan wel duidelijk. De klant zal dit hoogstwaarschijnlijk alleen maar waarderen, omdat jij de moeite neemt om hun vraag of klacht goed uit te zoeken en hier iets langer de tijd voor neemt.