Geplaatst op

Onderhoud natuurgebied de groenzoom

BTL is intensief betrokken bij het onderhoud natuurgebied de groenzoom. De groenzoom is een strook groen in de Randstad, die moet voorkomen dat de steden Rotterdam en Den Haag aan elkaar groeien. De groenzoom heeft een grote waarde voor de natuur, maar is ook onmisbaar als waterberging. In perioden van veel wateroverlast kan het gebied onder water worden gezet, zodat dat water elders in het land niet tot problemen leidt. Door goed onderhoud natuurgebied de groenzoom kan worden voorkomen dat die overtollige hoeveelheid water die er af en toe komt te staan schade berokkent aan de begroeiing.

De rol van BTL bij onderhoud natuurgebied de groenzoom

De voornaamste taak van BTL bij onderhoud natuurgebied de groenzoom bestaat uit ecologische monitoring en het opstellen van een beheersplan. Dat is niet eenvoudig, want het gebied heeft behalve dat het een waterberging is, nog verschillende andere functies. Het is namelijk ook een recreatiegebied, het is een broed- en leefgebied voor weidevogels en het is een plek waar veel koeien en schapen kunnen grazen. Onderdeel van het onderhoud natuurgebied de groenzoom is het monitoren van de natuurontwikkeling en reageren op veranderingen daarin met passende maatregelen.

Het belang van de groenzoom als natuurgebied

Eén van de belangrijkste doelen van het onderhoud natuurgebied de groenzoom is de inwoners van de Randstad zoveel mogelijk laten genieten van de fraaie natuur in het gebied. BTL vertaalt het ecologisch monitoren in een beheerplan om de verschillende natuurtypen in het gebied in stand te houden. Secundaire doelen zijn het plannen van het onderhoud aan verschillende typen gebieden en stimuleren van de ontwikkeling van het gebied als gastvrije recreatieve omgeving. Op die manier moet het onderhoud natuurgebied de groenzoom leiden tot meer betrokkenheid van de bewoners uit de buurt en tot social return.

Geplaatst op

Verschillende soorten civiel en fiscaal recht

civiel en fiscaal recht

Civielrecht wordt ook wel burger recht of privaatrecht genoemd. Privaatrecht bestaat uit een materieel gedeelte en formeel gedeelte. Materiële regels gaan over de verhouding tussen burgers onderling en burgers en goederen. Formeel privaatrecht gaat over de handhaving van materiële regels. Fiscaal recht wordt ook wel belastingrecht genoemd. Fiscaal recht gaat over de heffing en invordering van belastingen. Belastingrecht valt onder het publieksrecht. Er zijn veel verschillende soorten recht civiel en fiscaal recht. In deze blog gaan we in op arbeidsrecht, procesrecht, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Specialist op deze gebieden

Bezoek de website van BvdV. BvdV heeft kennis en ervaring met verschillende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht valt onder civielrecht. Arbeidsrecht geeft de verhouding tussen werkgever en werknemer weer. Een werknemer verbindt zich door middel van een arbeidsovereenkomst aan de werkgever. Door te werken ontvangt de werknemer loon in plaats van werk. De belangrijkste regels met betrekking tot arbeidsrecht staan in Het Burgerlijk Wetboek. In boek 7 titel 10 staan deze regels. Deze regels gaan over het beginnen en eindigen van de arbeidsovereenkomst. Ook staan er regels in waar werknemers en werkgevers zich aan moeten houden.

Procesrecht

Dit soort recht bevat alle regels met betrekking tot gerechtelijke procedures. De meest belangrijke wetten staan in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de Rechterlijke Organisatie. Zaken met een dagvaarding of verzoekschrift kunnen worden ingeleid in het civiele recht. In het procesrecht staan regels beschreven met betrekking tot de kantonrechter, een dagvaardingsprocedure, de gerechtsdeurwaarder, een bodemprocedure,

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting kan bij veel verschillende zaken een rol spelen. Vennootschapsbelasting komt kijken bij het opzetten van een onderneming en het bepalen van een passende structuur. Ook komt vennootschapsbelasting kijken bij het optimaliseren van onderneming en de structuur. Als je je onderneming verkoopklaar maakt dan krijg je ook te maken met vennootschapsbelasting. Bij het afstemmen van de innovatie box met de belastingdienst kun je ook te maken krijgen met vennootschapsbelasting.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting speelt een rol bij de inbreng van een onderneming, participatie van kinderen in een BV, bij buitenlandse belastingplicht, emigratie, remigratie en immigratie, uiteenlopende geschillen met de belastingdienst en bij geld lenen van uw BV voor overig privé gebruik.

Geplaatst op

Hoe gaat jouw bedrijf om met inkomende telefoontjes?

Met de huidige ontwikkelingen in communicatie technologie hebben bedrijven verschillende manieren gevonden waarop ze met hun klanten communiceren. Zakelijk internet, WhatsApp, e-mail en apps zijn allemaal nieuwe mogelijkheden om contact te onderhouden met je klanten. Maar, uit onderzoek is gebleken dat telefonisch contact een belangrijk communicatiemiddel blijft, ook wanneer je via de e-mail bereikbaar bent. Telefonische bereikbaarheid blijft van vitaal belang voor het afhandelen van problemen. Zakelijk bellen moet professioneel worden afgehandeld om het bedrijf te laten groeien, de reputatie van het bedrijf op te bouwen en klanten te werven of te behouden.

In dit artikel bespreken we enkele relevante tips hoe je binnen jouw bedrijf het beste met inkomende telefoontjes kunt omgaan. Het basisprincipe hierbij is dat de klant de moeite neemt om jou op te bellen en hij of zij hiervoor dus ook iets terugverwacht!  

Probeer snel op te nemen

Maar, ook weer niet té snel! Laat de telefoon gemiddeld drie keer overgaan, dit is het beste moment om het telefoontje te beantwoorden. Wanneer je te snel neemt, loop je de kans dat de beller zich verrast voelt en niet goed uit zijn woorden zal komen. Maar daartegenover staat, de telefoon te laat opnemen is nog onverstandiger. De klant zal het idee krijgen dat het bedrijf ongeïnteresseerd is en geen zin heeft in telefonisch contact.

Beantwoord de telefoon met een uitnodigende toon

Wanneer je de telefoon met een glimlach op je gezicht beantwoord, weerspiegelt dit zich in de toon van je stem. Een dergelijke expressie laat je stem aangenaam klinken en dit zal ervoor zorgen dat de klant een positieve verwachting van je bedrijf zal hebben.

Bevestig je bedrijf en je naam

Door je bedrijfsnaam duidelijk te benoemen, ontvangt de klant een bevestiging dat hij het juiste nummer heeft gedraaid en het juiste bedrijf aan de telefoon heeft. Daarnaast geeft het vermelden van je naam de klant een vertrouwensgevoel wat de communicatie en bereidwilligheid zal versterken.  

Spreek professioneel en vloeiend

Probeer duidelijk en rustig te praten, zo voorkom je dat de klant moet vragen of je iets wilt herhalen. Vermeid daarnaast het gebruik van “ehm” of “hmm” door je verhaal vloeiend in elkaar over te laten lopen.

Klant in de wacht houden

Het is oké om een klant in de wacht te zetten, maar communiceer dit dan wel duidelijk. De klant zal dit hoogstwaarschijnlijk alleen maar waarderen, omdat jij de moeite neemt om hun vraag of klacht goed uit te zoeken en hier iets langer de tijd voor neemt.